Blogs·Sociale Competenties

Sociale competenties deel 9: leertheorie van Maslow

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow is natuurlijk vooral bekend van de naar hem genoemde piramide. De piramide gaat over de 5 basisbehoeften van de mens. Maslow heeft naast de piramide ook een eenvoudige leertheorie ontwikkeld. Deze leertheorie is ook toepasbaar binnen de sport. Hoe? Dat lees je zo.

Doorgaan met het lezen van “Sociale competenties deel 9: leertheorie van Maslow”

Blogs·Sociale Competenties

Sociale competenties deel 7: motivatietheorie van Herzberg

Hoe motiveer jij als voetbalcoach je spelers? Weet jij waardoor spelers gemotiveerd worden? Zijn ze op dit moment überhaupt gemotiveerd? En jij? Ben jij gemotiveerd? De Amerikaanse psycholoog Frederick Herzberg (1923 – 2000) heeft onderzoek gedaan naar motivatie onder werknemers. Het onderzoek heeft Herzberg verwerkt in zijn motivatietheorie.

Doorgaan met het lezen van “Sociale competenties deel 7: motivatietheorie van Herzberg”

Blogs·Sociale Competenties

Sociale competenties deel 5: feedback

Als coach ontkom je niet aan feedback geven en als het goed is wil je dat ook niet. Feedback is het geven van een terugkoppeling over iemands gedrag of prestatie. Voor spelers waarmee je werkt is feedback belangrijk: je schept duidelijkheid als je deelt hoe je over het functioneren van een speler denkt.

Doorgaan met het lezen van “Sociale competenties deel 5: feedback”

Blogs·Sociale Competenties

Sociale competenties deel 4: de teamrollen van Belbin

In mijn blog over Lencioni heb je kunnen lezen welke frustraties goed teamwork in de weg kunnen staan. Of, positief geformuleerd, wat er nodig is om als team goed te kunnen functioneren. De basis van teamwork is vertrouwen. En vertrouwen kan groeien door elkaar te kennen en elkaars verschillende rollen in een team te erkennen. Bij het inzichtelijk maken van elkaars bijdrage voor het team, kunnen de teamrollen van Belbin helpen.

Doorgaan met het lezen van “Sociale competenties deel 4: de teamrollen van Belbin”

Blogs·Sociale Competenties

Sociale competenties deel 3: de 6 rollen van de leraar

In ‘De zes rollen van de leraar’ beschrijft Martine Slooter effectief lerarengedrag aan de hand van 6 verschillende rollen. Slooter is consultant, trainer en coach in het onderwijs. ‘De zes rollen van de leraar’ is binnen het onderwijs een zeer bekend boek en verplichte kost voor een ieder die voor de klas wil staan. Wat kan je als voetbalcoach met dit boek? In deel 3 van de serie over sociale competenties gaan we kijken hoe je als voetbalcoach gebruik kan maken van de 6 rollen van de leraar. 

Doorgaan met het lezen van “Sociale competenties deel 3: de 6 rollen van de leraar”