Blogs·Sociale Competenties

Sociale competenties deel 20: het DISC-model

Waarom gedraag jij je hoe jij je gedraagt? En waarom kan gedrag in verschillende situaties anders zijn? Het DISC-model biedt hiervoor een verklaring.

De Amerikaanse psycholoog John Geier heeft vier gedragspatronen waargenomen bij mensen. Geier geeft aan dat menselijk gedrag het gevolg is van twee essentiële invloeden:

  1. Bestempel ik mijn omgeving als gunstig of ongunstig?
  2. Zie ik mezelf als sterker of minder sterk dan mijn omgeving?

Deze twee invloeden met twee mogelijke uitkomsten leiden tot vier verschillende mogelijkheden tot gedrag. Zo komen we bij DISC dat staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.

Dominant
De omgeving wordt ervaren als ongunstig maar je voelt je sterker. Dit leidt tot dominant en zelfverzekerd gedrag. Je neemt controle over de situatie, je wil de uitdaging aangaan en winnen.

Invloed
De omgeving wordt ervaren als gunstig en je voelt je sterk. Dit leidt tot zelfverzekerd gedrag. Je creëert een veilig klimaat waarin anderen worden gemotiveerd en gehoord. Je bent in staat anderen te overtuigen.

Stabiel
De omgeving wordt ervaren als gunstig maar je voelt je minder sterk. Dit leidt tot terughoudend gedrag en een drang naar harmonie en stabiliteit. Goede relaties zijn belangrijk.

Consciëntieus
De omgeving wordt ervaren als ongunstig en je voelt je minder sterk. Dit leidt tot terughoudend gedrag en een drang het goede te willen doen. Je loopt op eieren en wil moeilijkheden vermijden.

We laten allemaal gedrag zien vanuit dit model, de situatie is dus bepalend voor welke gedragsstijl we eerder kiezen.

Wat herken jij bij jezelf? En wat herken je bij je spelers of staf? En wat wil je daarmee?

Vragen en/of opmerkingen? Laat het weten!

Binnenkort deel 21 in de serie over sociale competenties!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *