Blogs·Sociale Competenties

Sociale competenties deel 11: situationeel leiderschap

Deel 11 van de serie over sociale competenties gaat over de leiderschapsstijlen van Hersey en Blanchard ofwel: situationeel leiderschap.

De theorie
Een leider kan op verschillende manieren leidinggeven. De Amerikanen Paul Hersey en Ken Blanchard hebben onderscheid gemaakt tussen een taakgerichte manier van leidinggeven en een persoonsgerichte manier van leidinggeven.

Het zal u niet verbazen dat een taakgerichte leider vooral oog heeft voor het (laten) vervullen van de taak waarvoor mensen zijn aangenomen. Een mensgerichte leider heeft vooral oog voor de mensen in het team en de verhoudingen daartussen.

Vertaal je de taakgerichte- en mensgerichte leiderschapsstijlen in assen dan ontstaan er 4 kwadranten met leiderschapsstijlen. Dit wordt het model van situationeel leiderschap genoemd. We onderscheiden dus 4 leiderschapsstijlen:

  • Directieve stijl: vooral taakgericht, weinig persoonsgericht
  • Coachende stijl: evenredige combinatie van taak- en persoonsgericht
  • Participerende stijl: vooral persoonsgericht en ondersteunend
  • Delegerende stijl: weinig taakgericht én weinig persoonsgericht
Het model van situationeel leiderschap

Welke leiderschapsstijl het meest effectief is hangt af van de situatie en groep. De leider van de groep zal de manier van leidinggeven moeten aanpassen aan de groep. Als een groep bijvoorbeeld weinig ervaring heeft met een taak zal een persoonsgerichte stijl niet het meest effectief zijn, de groep zal behoefte hebben bij een meer taakgerichte aanpak. Is na verloop van tijd de groep meer ervaren met de taak, dan kan de leider overstappen op een meer persoonsgerichte stijl.

De praktijk
Welke stijl hanteer jij als voetbalcoach en als leider van je groep? Als het bijvoorbeeld gaat over de formatie waarin het team speelt? De tactiek? Of in de aansturing van het team als geheel? Ben je vooral gericht op de taak (=voetballen) of meer op de mens en dus de spelers? Denk je hier überhaupt over na?

Als leider van de groep, en dat ben je als coach, is het goed om na te denken over de manier waarop je de groep aanstuurt; de spelersgroep en de staf. Er wordt continue naar je gekeken als eindverantwoordelijke, hoe wil je dat er naar je wordt gekeken? Wat is de rol die het beste bij je past en welke rol past het beste bij de groep of heeft je groep nodig? En is dat op dit moment in overeenstemming met elkaar?

Genoeg om over na te denken!

Tips en reacties zijn welkom. Binnenkort deel 12 in de serie over sociale competenties!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *